سیستم های آموزش و یادگیری الکترونیکی

  1. خانه
  2. امور آموزشی و پژوهشی
  3. سیستم های آموزش و یادگیری الکترونیکی
فیلتر
فیلتر × بسته
قطره‌ها: آموزش زبان کره‌ای، ژاپنی و چینی بسته میباشدباز میشود از 9:30 AM امروز

قطره‌ها: آموزش زبان کره‌ای، ژاپنی و چینی

0.0

لغات ضروری این زبان‌ها را یاد بگیرید: کره‌ای، ژاپنی، چینی (ماندرین و کانتونی)، اسپانیایی (کاستیل